רשלנות פושעת של נשים (גננות), אליה בן השלוש נשכח על ידי הסייעות בגן. ניסה לצאת מהגן ואיבד את ההכרה כאשר ראשו נתקע בסורגים.

https://www.mako.co.il/home-family-toddlers/Article-c1c646eba6e9a71027.htm?utm_source=Facebook&utm_medium=MakoPage&utm_campaign=OngoingActivity&partner=facebook&fbclid=IwAR2zoPbGDNdcBGZmXupow_IwxVZonnuiXc7IJU7Y-SPvdhdgmxuu0PLyZgE