אישה אלימה בת 28, תקפה את בעלה עד זוב דם, החטיפה לו מכות רצח, כתוצאה נגרמו לו חתכים בסנטר וחבלה ביד. זאת ועוד, איימה עליו באמצעות שני סכינים כי תרצח אותו.

אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

13/11/2014

http://www.be106.net/233/7401