אישה אלימה, מטפלת תועדה במצלמה מתעללת בקשישה, הפרקליטות סגרה את התיק ללא הגשת כתב אישום.

נשים אלימות נגד חסרי ישע זאת תופעה.אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

אכיפה בררנית – אמרנו?

https://13news.co.il/item/programs/all-included/articles/elderly-abuse-case-closed-1261033/?fbclid=IwAR2JJbbROJDk3Ydg9NufIhKgMQd354EsK2ws2ux3X_BqGcVY3rsN4yi3joU