אישה אלימה בת 32 ,נשואה עם חמישה ילדים, תקפה את גיסותיה, כרגע פרודה מבעלה והם חיים בנפרד. בין היתר איימה על גיסתה : ״את לא מכירה אותי, אני אהרוג אותך״, בהמשך גם סטרה לה.

אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

06/06/2020

https://www.rishon.news/2021/06/30/%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%A9-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%AA%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%A4/