אישה אלימה תקפה את בעלה בשני מקרים שונים. המקרה הראשון אירע באחד הבקרים של חודש יוני עת הסיע הבעל את האישה אל עבודתה שבמרכז העיר רחובות. במהלך הנסיעה החלה לצעוק האישה על הבעל, לקלל אותו ואף לשרוט אותו.

אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

19/12/2018

https://rehovot.news/%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%A9%D7%9E%D7%AA-%D7%A9%D7%A9%D7%A8%D7%98%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9C/