למרות האלימות של האישה נגד הגרוש שלה.בוטלה הרשעתה של אישה אלימה שהואשמה בתקיפת בן זוג והפרת צו הרחקה.

חשוב לציין שבכתבה מציינים אם חד הורית בעוד היא אינה חד הורית – אבי ילדיה חי והוא זה שהותקף!

אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

תאריך: 15/07/2021

https://www.yomyom.net/article.asp?id=54037&fbclid=IwAR14zwICye2X5f8JPSB2qNXnY17L0bMCkj4ATUOMEccsTJnUncJws2HeVOA