אישה אלימה החליטה לרצוח אדם כלשהו בו תפגוש במתחם בית המשפט ואף מצאה סכין יפנית במקום, על מנת להוציא לפועל את התכנון שלה. בהמשך, התוקפת התנפלה בפתאומיות על אישה שהייתה מרוכזת בטלפון הנייד שלה וניסתה לדקור אותה בצוואר. 

נשים רוצחות ונשים המנסות לרצוח זאת תופעה. אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

https://mobile.mako.co.il/news-law/2020_q1/Article-4bbee4d89ce2071026.htm