אישה אלימה מאילת שילדיה הוצאו מחזקתה קיבלה עונש קל על תקיפת בן זוגה.

אישה אלימה נגד בן הזוג זאת תופעה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

מאסר על תנאי לתקופה של 4 חודשים והתחייבות בגובה 1,000 שקל שלא לחזור על מעשיה, נגזרו על תושבת אילת שהורשעה בתקיפת בן זוגה.

https://www.yomyom.net/article.asp?id=48190