אישה פתחה במסע עלילות שווא ועשתה לילדיה שטיפת מוח ובין היתר "שכנעה" אותם כי סבם פגע בהם מינית.

תלונת שווא זאת אלימות לכל דבר.אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

השופט: "מקרה שמצריך הדגשת הפן ההרתעתי, חינוכי ואף ענישתי של דובר השקר והעושה שימוש לרעה בילדים"

https://posta.co.il/article/878778