אישה אלימה זאת תופעה,נניסיון רצח בשכונת עין כרם שבירושלים, פילגש דקרה את אשתו החוקית של בן הזוג בכל חלקי גופה ואף שיספה את גרונה. ניסתה להימלט ולזייף אליבי – אך נתפסה בזכות מכתבים שנמצאו בזירת הדקירה.

נשים רוצחות ונשים המנסות לרצוח זאת תופעה. אישה אלימה, נשים אלימות, אישה מכה ואלימות נשים בכלל אינה תופעה זניחה כלל.

https://mobile.mako.co.il/news-law/2020_q1/Article-b928fab6e96ff61027.htm