המידע המוצג מבוסס על מקורות מידע רשמיים, מהאקדמיה בארץ ובעולם, מדוחות שנתיים של משרדי הממשלה כולל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברשת האינטרנט.