צ’ק פוינט מדווחת על התפלגות שכר בין המינים, בשורה התחתונה, לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשכר בין נשים לגברים.

שלושה ימים לפני התאריך הרשמי שבו ידרשו חברות לדווח באופן פומבי ופרטי על התפלגות שכר בין המינים בהתאם לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, הקדימה צ’ק פוינט להפיץ את הדוח שלה, וממנו עולה שהפערים בחברת הטכנולוגיה זניחים למדי.

בהתאם להנחיות פילחה החברה את העובדים לקבוצות השוואה, ובמסגרת זו התגלה כי הפערים, כאשר הם קיימים מסתכמים ב-2%-5% בלבד, ובחלק מהמקרים הפער הוא דווקא לטובת הנשים בקבוצה.

צ’ק פוינט מצטרפת לחברת גוגל שבדקה ונדהמה לגלות: נשים מקבלות שכר גבוה מגברים באותם תפקידים.

“בהתאם לדרישות החוק, פילחנו את העובדות והעובדים ל-35 קבוצות בעלות מאפיינים דומים של תפקידים, דרג ומחלקות על מנת לבדוק באופן המדויק ביותר האם קיימים פערי שכר בין נשים וגברים המבצעים עבודה דומה במהותה”, מצוין בדוח של צ’ק פוינט. “ב-30 מהקבוצות האמורות נצפו פערים של אחוזים בודדים, בין 2%-5% בלבד, ב-18 קבוצות הפערים נטו לטובת הנשים, וב-17 לטובת הגברים. בכל מקרה, במרבית הקבוצות הפער לא עלה על 3%, ובניתוח הקבוצות הגדולות ראינו כי ממוצע הפער עומד על 2% בלבד. ככלל לא היה אף מקרה ובו פער של יותר מ-5.7% (הן לטובת נשים והן לטובת גברים). בבדיקה נוספת שערכנו לבירור הפערים מצאנו כי אלה נבעו מהבדלי ותק, ניסיון או הישגים מקצועיים אישיים. כמו כן גילינו כי ככל שנשים מתקדמות בתפקידי ניהול בצ’ק פוינט פערים אלו נוטים לטובתן”

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר.

השאר תגובה