איש ואישה היו נשואים למעלה מ-22 שנים.

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בקריות (כב’ השופטת ליאת דהן חיון) בתיק תמ”ש 46079-03-16 מיום 27.6.2021.

השופט סארי ג׳יוסי מבית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את הערעור חלקית. בני הזוג היו נשואים למעלה מ-22 שנים. במהלך תקופת חיים זו השקיעה האישה את כל מרצה ויהבה בטיפוח הבית, ובגידול שלושת ילדיהם המשותפים של הצדדים, בעוד האיש התקדם במעלה הדרגות, יצא לקורסים ולמד שני תארים״, כתב. 

כפועל-יוצא מן האמור, המציאות הנכוחה היא אחת – האיש עובד בתפקיד בכיר בעל שני תארים, שכרו נאמד בסך של כ-24,000 ₪, ומלבד דירת המגורים של הצדדים, אשר נרכשה בעזרת אחותהּ של האישה, קיים ברשותו נכס נוסף, בעוד האישה עובדת במשרה חלקית, השתכרותהּ נאמדת בסך של כ- 4,500 ₪, וכל רכושהּ מסתכם באותה דירת-מגורים, אשר לעיל כאמור נרכשה בסיוע אחותהּ.

הוא הוסיף כי הותרת תוצאת פסק הדין על כנה פוגעת בזכותם של בני זוג לחלוקה שוויונית מהותית של נכסים משותפים שנצברו במהלך שנות נישואיהם.

השופט כתב כי בפועל סכום הפיצוי שנפסק לטובת האישה הוא 150,000 שקל בלבד, מה שמביא לתוצאה אבסורדית לפיה היא מפוצה בסך חודשי של כ-570 שקל בלבד במשך כל שנות נישואי הצדדים, שעה שהיא זו שטיפחה את הבית וטיפלה בילדיהם המשותפים של הצדדים. ״לו הצדדים היו שוכרים את שירותיו של צד שלישי לביצוע כלל המטלות האמורות, שכרו החודשי לא היה מסתכם ב-570 שקל״, כתב השופט.

בנסיבות אלה הגדיל השופט את תקופת הפיצוי ל-9 שנים (40% מתקופת החיים המשותפים). הוא הורה לאיש להעביר לאישה 250,000 שקל מחלקו בתמורה שתתקבל ממכירת הדירה המשותפת, מעבר לסכומים שנקבעו בבית המשפט למשפחה.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה