הבושה עוברת צד: השם יקום את דמם של הגברים אשר נרצחים בחסות ארגוני הפמיניזם הרדיקאלי, אתן רוצחות את הגברים בישראל.

אבא חמישי נרצח! בפועל נרצחו יותר.המשפחות השכולות שחרב עליהן עולמן פוחדות פחד מוות, מהשופט, מהעוסית, מהגרושה – על כן נמנעות מהשמעת קולם וחשיפת הסיפור האמיתי.

התעללות והתעמרות של שופטי בית המשפט למשפחה בגברים גרושים ועיוותי דין הפכו לענין שבשגרה. לפני יממה חזינו במופע השתלטות עוינת של שופטי בית המשפט על החוק כאשר החליטו בהרכב מורחב ובניגוד לחוק שירושה שניתנה לאחד מבני הזוג תכלל ברכוש המשותף!

ואתם? תמשיכו לשתוק!

דוברות אבות למען צדק: "משתתפים בצערה של משפחת מהרי ."