14 ארגוני משפחה פנו במכתב למירולסב פאפה, המזכיר הכללי של מועצת אירופה, ואמרו לו כי יפעלו בכל דרך חוקית למניעת אימוץ האמנה על ידי ישראל.

פורום הארגונים למען המשפחה כתב לפאפה: “אנו החתומים מטה, ארגונים אזרחיים במדינת ישראל, הפועלים מתוך מטרה לחזק את מוסד המשפחה וערכיה. ברצוננו להביא לידיעתך כי אנו רואים באמנת איסטנבול, פגיעה חמורה במוסד המשפחה, ובריבונותה של המדינה כפי שיפורט להלן”.

“אנו סבורים כי האמנה אינה מקדמת את מניעת האלימות בכלל והאלימות כנגד נשים בפרט. ההיפך הוא הנכון האמנה מקדמת סדר יום שפוגע במשפחה ובלכידות החברתית. האמנה מבוססת על תפיסות קצה, ומושתתת על עקרון ‘מלחמת המינים’ שלדאבוננו רק מחמירה את המצב ולא מובילה לעולם טוב יותר”, כתבו. “האמנה קוראת לחינוך מחדש על בסיס התפיסה המגדרית שאינה מכבדת את השוני בין נשים וגברים ובכך היא פוגעת ברוב הציבור היהודי בישראל המחובר לזהותו ולאמונה שהא-ל ברא את האדם בדמות זכר ונקבה איש ואישה כדי שישלימו האחד את השני ויביאו חיים וברכה לעולם.”

“האמנה מניחה כי גברים הם תמיד אלימים, ונשים הם תמיד קרבן”, ציינו. “תפיסה זו שגויה ובכך היא פוגעת בילדים נשים וגברים הסובלים מאלימות המבוצעת על ידי נשים ואינה מטופלת. האמנה מחייבת את מדינת ישראל לפתוח את גבולותיה ולאפשר מקלט לכל אישה הסובלת לדבריה מאלימות בכל מקום בעולם. דרישה שעלולה להוות פתח להצפת כל מדינה בפליטים בלי שום אמת מידה שתאפשר לה להמשיך להתקיים”.

הארגונים שחתמו על המכתב הם: אבות למען צדק, בצלמו, אופק – המטה להסברה יהודית, בוחרים במשפחה, נשים למען ישראל, חותם – יהדות על סדר היום, ארגון ליב”ה, עמותת לצידכם, התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית, שוברות שוויון, איגוד רבני קהילות, פורום קפה שפירא, עמותת הל”ב ופורום דרור בליכוד

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה