עם כל הצער לאסון שפקד את גב’ איסקוב היא לא תרמה למדינה תרומה יוצאת דופן מעבר לנדרש על בסיס עיסוקה או תפקידה.

בפניה נדרש מושיק אביב, יו”ר הוועדה הציבורית לבחירת משיאי המשואות, לבטל את ההחלטה להעניק לשירה איסקוב להשיא משואה בטקס יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל.

הדלקת המשואה בהר הרצל נתפסת בציבור כמעמד ציבורי וסמלי רם המוענק לאנשים אשר פעלו למען הציבור באופן עקבי ולאורך שנים והותירו חותם לדורות. הציבור ובעיקר בני הנוער רואים במדליקי המשואה דוגמא ומופת ואלו מהווים מודל לחיקוי כל אחד בתחום בו נבחר.

הוועדה הנכבדת טעתה בבחירתה של הגברת שירה איסקוב להשאת משואה וכי יש לבטל הבחירה, זאת משום שהיא לא תרמה למדינה תרומה יוצאת דופן מעבר לנדרש על בסיס עיסוקה או תפקידה.

לחילופין, גב’ שירה איסקוב היא מתלוננת ונפגעת עבירה במסגרת הליך שיפוטי בתיק פלילי בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. תיק זה מצוי בשלב של שמיעת הראיות וטרם ניתן בו פסק דין.

בחירתה של גב’ איסקוב להשאת משואה בשלב הנוכחי של ניהול התיק הפלילי עלולה להשפיע על שיקול דעתם של שופטי בית המשפט בבואם לשקול את הנסיבות המתוארות לעיל בפרוטוקול העדויות.

השפעה זו עלולה להיווצר, מטבע הדברים, בעיקר בשל אווירה ציבורית אוהדת המוקנית בהגדרה למי שנבחר להשיא משואה, כלומר טקס המשואות ממסגר את דמותה של גב’ איסקוב כדמות נורמטיבית למרות התנהגותה האלימה כפי שבאה לידי ביטוי בפרוטוקולים.

לבטל את בחירתה של שירה איסקוב להשיא משואה

דוברות אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה