הרכב הדיינים: הרב אליעזר איגרא, הרב שלמה שפירא והרב מיכאל עמוס.

בית הדין הרבני האזורי דחה את עתירת האם לחייב את האב בתשלום דמי מדור, נקבע שבמצב בו הילדים גרים בדירה בבעלות האם והיא לא משלמת שכירות, האב פטור מתשלום על מגורי הילדים.

בית הדין האזורי קבע כי החזרי המשכנתה בהם נושאת האם מהווים תשלום להשבחת ההון שלה, והאב לא אמור לממן עבורה את רכישת הדירה.

בית הדין הרבני הגדול קיבל לאחרונה ערעור על פסק דין שפטר אב מתשלום דמי מדור לגרושתו, מהסיבה שילדיהם גרים בדירה ששייכת לאישה. בערעור נקבע שרכישת הדירה על ידי האישה נעשתה מתוך חשיבה על צרכי הילדים ורווחתם, ולא רק ממניע כלכלי, ובמצב כזה אין לפטור את האב מחובתו ההלכתית לשאת בעלות מגורי ילדיו

במקרה זה, ציינו הדייניים, לתשלום המשכנתה על ידי המערערת יש שתי תכליות: שמירה על הונה, וסיפוק מדור לה ולילדיה. הם הסבירו כי חיוב האב נוגע רק לתכלית השניה.

הם נימקו כי מבחינה רעיונית אין שוני בין המקרים, וגם במצב הנוכחי האם לא מחויבת בהלכה לתת לילדיה לגור אצלה “חינם אין כסף”, וזכותה לדרוש מהאב להשתתף בעלויות.

לפיכך בית הדין קיבל את הערעור וקבע כי על האב לשלם דמי מדור בשיעור 40% מדמי שכירות של דירה ממוצעת בת ארבעה חדרים באותו אזור.

חיוב האב בתשלום בגין מדור הילדים אף שהוא בבית שבבעלות האם ואין היא משלמת שכר דירה בגינו

פורסם באתר – פסק דין.

אבות למען צדק.

By אבות למען צדק

אבות למען הצדק פועלת ומקדמת שוויון בין המינים בכל תחומי החיים, למען חיזוק מעמד המשפחה, זכויות גברים אבות ובנים, יוזמת הקמת קהילות תומכות לגברים במשבר ושותפה בפורום הארגונים למען המשפחה.

השאר תגובה